KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Alapadatok
A társaság elnevezése:  Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: Maradványvagyon-hasznosító Zrt.
Jegyzett tőke:  160 000 000 Ft
Tulajdonosi jogokat gyakorló felettes szerv:  Magyar Állam
A cég székhelye:  1122 Budapest, Városmajor utca 35.
A cég telephelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. b.
   
Hivatalos e-mail cím: info@mvhzrt.hu
A társaság cégjegyzékszáma:  01-10-141534
Adószáma: 27429589-2-41
Statisztikai számjele:  27429589-6420-114-01
Vezérigazgató: dr. Csernák Ibolya Virág
Igazgatóság: dr. Csernák Ibolya Virág – elnök
Bereczkey Brúnó Péter 
Vörös Viktória Ágota
Dr. Szabó Csaba
Dr. Pethő Annamária
A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv:   Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Az Alapszabály kelte:

 

legelső bejegyzés: 1994.05.06.
legutolsó módosítás: 2022.01.21.
A Társaság működésének időtartama: határozatlan
Felügyelő bizottsági tagok : Nagy Tímea Zsuzsanna
Dr. Papp Zsófia
Dr. Makár Sándor
Cégjegyzésre jogosult: Önálló:

 • Dr. Závodszky Péter

Együttes:

 • Vörös Viktória Ágota 
 • dr. Szabó Csaba
 • dr. Pethő Annamária
 • Csuka László Zoltán
 • dr. Halassy Krisztina Kinga
 • dr. Krizbai Bernadett
 • Sas Erika
 • dr. Vajon Edit Andrea
 • Rásó Mihály
 • Rutkai Margaréta
 • Vargáné Bartos Erzsébet
 • dr. Csernák Ibolya Virág 
 • Bereczkey Brúnó Péter