EAR FELÜLETÉN MEGHIRDETETT INGATLANOK ÁRVEREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS
GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

INGATLANOK ÁRVEREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Az ingatlanok  árverezése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  Zrt. zárt Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR ) oldalán lehetséges.

Az árverezés folyamatáról az EAR oldalán és az ügyfélszolgálati telefonszámon (+36 1 467-5567) lehet felvilágosítást kérni.

Az árverési biztosíték megfizetésének módjáról, folyamatáról kizárólag az  EAR oldalán és az ügyfélszolgálati telefonszámon (+36 1 467-5567) lehet felvilágosítást kérni.

Igen, az Ingatlan.com hirdetési felületén, Facebook oldalunkon,  valamint honlapunkon is közzéteszünk  árverésre meghirdetett ingatlanokat.

Nem, a honlapunkon (mvhzrt.hu) közzétett fotókon túl nem rendelkezünk további felvételekkel. Az ingatlanokat személyesen is meg lehet tekinteni a Hirdetményben jelzett időpontban.

Az EAR-on meghirdetett és futó árveréseken található ingatlanokat az EAR felületén lehetséges megvásárolni.

INGATLANOK MEGTEKINTÉSE

Az ingatlanokat csak az MNV Zrt. EÁR felületén meghirdetett Hirdetményben közölt időpontban lehet megtekinteni. 

Kollégáink a helyszínen már a lépcsőház előtt/kapubejáratnál  fogadják az érdeklődőket vagy az ingatlan kapucsengőjére helyeznek el MVH feliratú jelzést.

Igen lehet, de a fényképek használata csak személyes használatra engedélyezett.

Nem, erről nincs információnk.

A bárki számára elérhető, közhiteles nyilvántartásban megtalálható tulajdoni lapon szereplő adatokon túl nem rendelkezünk információval.

Nem, csak a az EÁR felületén található  Hirdetményben megadott időpontban lehet megtekinteni az ingatlant.

INGATLANOK MŰSZAKI ÁLLAPOTÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Amennyiben műemlékvédelem alatt áll az ingatlan, a Hirdetményben feltüntetésre kerül.

Amennyiben rendelkezünk információval, a Hirdetményben feltüntetjük. Személyes megtekintés alkalmával szemrevételezheti a fűtési rendszert.

Amennyiben rendelkezünk információval az épület falazatát illetően, közzétesszük a Hirdetményben. 

Amennyiben rendelkezünk ez irányú információval, feltüntetjük a Hirdetményben.

Nem rendelkezünk minden ingatlan esetében alaprajzzal. Amennyiben igen, azt Hirdetményben megjelentetjük.

Az ingatlanban készült fotók készítésénél törekszünk arra, hogy a helyiségkapcsolatokat is bemutassuk. Személyes megtekintés alkalmával, készíthetnek fényképeket és méréseket is végezhetnek.

INGATLANOK KÖLTSÉGEIVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Egyéni fogyasztástól függ, erről nem rendelkezünk információval.

Amennyiben rendelkezünk ez irányú információval, a Hirdetményben feltüntetjük. 

ELŐVÁSÁRLÁSI JOG

Jogszabályon/szerződésen alapuló elővásárlási jog esetén, az MVH Zrt. az elővásárlási jog jogosultja felé felhívást intéz, hogy nyilatkozzon arról, elővásárlási jogát kívánja-e gyakorolni a legmagasabb összegű érvényes ajánlattal megegyező összegben. Amennyiben a megadott határidőn belül nem válaszol, vagy kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni, társaságunk a nyilatkozatot a szerződéskötéskor a vevőnek bemutatja.

VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Az árverezési biztosítékként megfizetett összeg vételár előlegnek tekintendő. A vételár fennmaradó részét a szerződésben megadott számlaszámra és határidőn belül köteles  teljesíteni a Vevő az MVH Zrt. részére.

Az MVH Zrt.  lehetőséget biztosít arra, hogy a vételár egy részét hitelből vagy CSOK-ból fizesse a Vevő.  Felhívjuk a figyelmet, hogy hitelből vagy CSOK-ból történő finanszírozás esetén is a szerződésben meghatározott határidőn belül kell teljesíteni a vételár megfizetését. 

Részletes információkat az Árverési Hirdetmény mellékleteként letölthető  Ingatlan Adásvételi Szerződés 3.3 –  3.4 –  3.5 pontja tartalmaz.

Az adásvételi szerződés megkötését megelőzően kérhet a Vevő fizetési haladékot, amely a hirdetményben meghatározott fizetési határidőhöz képest maximum 15 nappal hosszabbodhat meg.

Részletes információkat a Hirdetmény mellékleteként letölthető  Ingatlan Adásvételi Szerződés  3.7 pontja tartalmaz.

BIRTOKBAADÁS

A Vevő az ingatlant a vételár teljes megfizetése napját követően, az MVH Zrt. által megjelölt időpontban jogosult és köteles az ingatlnt birtokba venni.

A Vevő az ingatlan birtokbavételét követően köteles intézkedni a közművek saját nevére való átírásáról és társasházi ingatlan esetén 5 napon belül bejelenteni a tulajdonosváltást a társasház közös képviselője számára.