EAR FELÜLETÉN MEGHIRDETETT INGATLANOK ÁRVEREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS
GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

INGATLANOK ÁRVEREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Az ingatlanok  árverezése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  Zrt. zárt Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR ) oldalán lehetséges.

Az árverezés folyamatáról az EAR oldalán és az ügyfélszolgálati telefonszámon (+36 1 467-5567) lehet felvilágosítást kérni.

Az árverési biztosíték megfizetésének módjáról, folyamatáról kizárólag az  EAR oldalán és az ügyfélszolgálati telefonszámon (+36 1 467-5567) lehet felvilágosítást kérni.

Igen, az Ingatlan.com hirdetési felületén, Facebook oldalunkon,  valamint honlapunkon is közzéteszünk  árverésre meghirdetett ingatlanokat.

Nem, a honlapunkon (mvhzrt.hu) közzétett fotókon túl nem rendelkezünk további felvételekkel. Az ingatlanokat személyesen is meg lehet tekinteni a Hirdetményben jelzett időpontban.

Az EAR-on meghirdetett és futó árveréseken található ingatlanokat az EAR felületén lehetséges megvásárolni.

INGATLANOK MEGTEKINTÉSE

Az ingatlanokat csak az MNV Zrt. EÁR felületén meghirdetett Hirdetményben közölt időpontban lehet megtekinteni. 

Nem kell regisztrálni, személyes adatokat nem kell megadni.

Kollégáink a helyszínen már a lépcsőház előtt/kapubejáratnál  fogadják az érdeklődőket vagy az ingatlan kapucsengőjére helyeznek el MVH feliratú jelzést.

Igen lehet, de a fényképek használata csak személyes használatra engedélyezett.

Nem, erről nincs információnk.

A bárki számára elérhető, közhiteles nyilvántartásban megtalálható tulajdoni lapon szereplő adatokon túl nem rendelkezünk információval.

Nem, csak a az EÁR felületén található  Hirdetményben megadott időpontban lehet megtekinteni az ingatlant.

INGATLANOK MŰSZAKI ÁLLAPOTÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Amennyiben műemlékvédelem alatt áll az ingatlan, a Hirdetményben feltüntetésre kerül.

Amennyiben rendelkezünk információval, a Hirdetményben feltüntetjük. Személyes megtekintés alkalmával szemrevételezheti a fűtési rendszert.

Amennyiben rendelkezünk információval az épület falazatát illetően, közzétesszük a Hirdetményben. 

Amennyiben rendelkezünk ez irányú információval, feltüntetjük a Hirdetményben.

Nem rendelkezünk minden ingatlan esetében alaprajzzal. Amennyiben igen, azt Hirdetményben megjelentetjük.

Az ingatlanban készült fotók készítésénél törekszünk arra, hogy a helyiségkapcsolatokat is bemutassuk. Személyes megtekintés alkalmával, készíthetnek fényképeket és méréseket is végezhetnek.

INGATLANOK KÖLTSÉGEIVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Egyéni fogyasztástól függ, erről nem rendelkezünk információval.

Amennyiben rendelkezünk ez irányú információval, a Hirdetményben feltüntetjük. 

ELŐVÁSÁRLÁSI JOG

Jogszabályon/szerződésen alapuló elővásárlási jog esetén, az MVH Zrt. az elővásárlási jog jogosultja felé felhívást intéz, hogy nyilatkozzon arról, elővásárlási jogát kívánja-e gyakorolni a legmagasabb összegű érvényes ajánlattal megegyező összegben. Amennyiben a megadott határidőn belül nem válaszol, vagy kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni, társaságunk a nyilatkozatot a szerződéskötéskor a vevőnek bemutatja.

VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Az árverezési biztosítékként megfizetett összeg vételár előlegnek tekintendő. A vételár fennmaradó részét a szerződésben megadott számlaszámra és határidőn belül köteles  teljesíteni a Vevő az MVH Zrt. részére.

Az MVH Zrt.  lehetőséget biztosít arra, hogy a vételár egy részét hitelből vagy CSOK-ból fizesse a Vevő.  Felhívjuk a figyelmet, hogy hitelből vagy CSOK-ból történő finanszírozás esetén is a szerződésben meghatározott határidőn belül kell teljesíteni a vételár megfizetését. 

Részletes információkat az Árverési Hirdetmény mellékleteként letölthető  Ingatlan Adásvételi Szerződés 3.3 –  3.4 –  3.5 pontja tartalmaz.

Az adásvételi szerződés megkötését megelőzően kérhet a Vevő fizetési haladékot, amely a hirdetményben meghatározott fizetési határidőhöz képest maximum 15 nappal hosszabbodhat meg.

Részletes információkat a Hirdetmény mellékleteként letölthető  Ingatlan Adásvételi Szerződés  3.7 pontja tartalmaz.

BIRTOKBAADÁS

A Vevő az ingatlant a vételár teljes megfizetése napját követően, az MVH Zrt. által megjelölt időpontban jogosult és köteles az ingatlnt birtokba venni.

A Vevő az ingatlan birtokbavételét követően köteles intézkedni a közművek saját nevére való átírásáról és társasházi ingatlan esetén 5 napon belül bejelenteni a tulajdonosváltást a társasház közös képviselője számára.