7400 Kaposvár, Vikár Béla utca 54.

 Az ár kikiáltási ár: 8.020.000.-

Az ingatlan kizárólag az alábbi időpontban tekinthető meg (előzetes egyeztetés nem szükséges) :
2022. december 14. 10:00-11:00

Ingatlan általános leírása, megközelíthetősége, tartozékai:
Az ingatlan Kaposvár belterület 6585/1 helyrajzi szám alatt fekszik, természetben a Vikár Béla utca 54. szám alatt található, a településen belül Rómahegy városrészben. Infrastrukturális ellátottsága jó, központtól 1 km-es távolságra fekszik. Buszmegálló, boltok 150-300 méteren belül, közintézmények kórház, iskola stb. 500-1000 méteres körzetben elérhető. Tulajdonlap szerint kivett lakóház és udvar, a valóságban beépítetlen terület, a rajta épült egykori lakóépület elbontásra került, azóta hasznosítatlan. Környezetében családi házak helyezkednek el. Közművekkel az ingatlan nem rendelkezik, megközelítése végig aszfaltos úton történik, az utca összközműves és közvilágítással ellátott. Az ingatlan kerített, azonban a kerítés állapota bontandó. A telek közel négyszög alakú, fekvése enyhén lejtős. A terület rendezetlen, növényzettel benőtt. A korábban megsemmisült felépítmény és beomlott pince törmelékanyaga miatt az ingatlan területére történő belépés fokozott figyelmet igényel. Építési telek.

Elővásárlási jog fennállása:
Az ingatlan elővásárlási joggal nem érintett.

Egyéb fennálló terhek és jogok:
Tulajdoni lap szerinti terhek: nincs
Tulajdoni lapon nem szereplő terhek: nincs
Egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Bérleti és használati viszonyok:
Az ingatlan nem hasznosított.

Közművekkel és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos információk:
Az ingatlan közvetlenül csatlakozik a közműhálózatra.
Víz, villany és csatorna közművekkel rendelkezik.
Áram: villanyóra leszerelve, áramszolgáltatás kikötve
Víz: vízóra leszerelve, vízszolgáltatás kikötve Gáz: utcában elérhető

Övezeti besorolás (HÉSZ)
Lke-O/4 Kertvárosias
Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete értelmében az ingatlan teljes területe felszínmozgás-veszélyes területként, míg az ingatlan magasabban fekvő része zöldfelületként kialakítandó részként jelölt.
A HÉSZ 27. § (8) bekezdése értelmében a szabályozási terven a telek zöldfelületeként kialakítandó részeként jelölt területen építmény nem helyezhető el, kivéve, ha a terv szint alatti beépítést jelöl. A HÉSZ 9/A. § (1) bek. a) pontja értelmében a KSZT által jelölt felszínmozgás-veszélyes területeken az építési tevékenység engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bontási engedélyezési eljárásába a Bányakapitányságot be kell vonni. Az engedélyezéssel kapcsolatos korlátozásokra a HÉSZ 9/A. § (1) és (2) bekezdés az irányadó.

Birtokátruházás:
Az Ingatlan birtokátruházására – az adásvételi szerződésben foglaltak szerint, de a teljes vételárnak az adásvételi szerződés rendelkezéseinek megfelelő maradéktalan megfizetését követő 30 napon belül kerül sor.

  • TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a  meghirdetett ingatlan értékesítése kizárólag a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Elektronikus Árverési felületén történik. ( A megadott telefonszámon munkaidőben tudjuk fogadni a hívásokat.)

Az EAR felületéhez árverezőként csatlakozhat az a személy, vagy átlátható szervezet, amely, vagy amelynek képviselője az ügyfélkapun azonosítható, a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást megadja, és az EAR felhasználási szabályzatában foglaltakat elfogadja.

Az ingatlant megtalálja az MNV Zrt. E-ÁRVERÉS honlapján: https://e-arveres.mnv.hu

Bővebb információt a regisztrációról és a licitálás folyamatáról az EÁR ügyfélszolgálati telefonszámán kaphat :  +36 1 467-5567.