KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Jogszabályi háttér

A működést meghatározó legfontosabb jogszabályok:

2018.évi CIII. törvény >

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról


247/2018. (XII.21.) Korm. rendelet >

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról


343/2020. (XII.21.) Korm. rendelet  >

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő lebonyolítói feladatok ellátásáról


2021.évi LXXXVI. törvény >

egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról


1993.évi III. törvény  >

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról


1993.évi LXXVIII. törvény  >

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról


  • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
  • az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/22007 (X.4.) Korm. rendelet
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
  • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
  • a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
  • a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
  • nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény