KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Alapadatok
A társaság elnevezése:  Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: Maradványvagyon-hasznosító Zrt.
Jegyzett tőke:  160 000 000 Ft
Tulajdonosi jogokat gyakorló felettes szerv:  Magyar Állam
A cég székhelye:  1134 Budapest, Angyalföldi út 5. b. ép.
A cég telephelyei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. b.
  1122 Budapest, Városmajor utca 35.
Hivatalos e-mail cím: info@mvhzrt.hu
A társaság cégjegyzékszáma:  01-10-141534
Adószáma: 27429589-2-41
Statisztikai számjele:  27429589-6420-114-01
Vezérigazgató: Virág Attila
Igazgatóság: Csillag Tamás – elnök
Vörös Viktória Ágota
Dr. Szabó Csaba
Dr. Pethő Annamária
A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv:   Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Az Alapszabály kelte:

 

legelső bejegyzés: 1994.05.06.
legutolsó módosítás: 2021.07.01.
A Társaság működésének időtartama: határozatlan
Felügyelő bizottsági tagok : Nagy Tímea Zsuzsanna
Dr. Papp Zsófia
Dr. Makár Sándor
Cégjegyzésre jogosult: Virág Attila