Közlemény

Tájékoztatás a VH Központ Kft. és a MO-TO-ER Vagyonkezelő Kft. társaságokról

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú ingatlanok értékesítését a Magyar Állam nevében maga az MVH Zrt. végzi, a Társaságunkra vonatkozó hatályos jogszabályok alapján.

A versenyeztetés útján értékesítésre szánt ingatlanokat az MVH Zrt. az Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) felületen hirdeti meg, az értékesítéshez – ide nem értve az egyéb felületeken történő hirdetést – közreműködőt nem veszünk igénybe. Versenyeztetés mellőzésével történő értékesítés esetén az MVH Zrt. közvetlenül létesít és tart kapcsolatot az érintett ügyféllel, ügyfelekkel.

Az MVH Zrt. jelenleg nem áll semmilyen üzleti, partneri vagy egyéb jogviszonyban közvetítő társasággal. Külön is felhívjuk a figyelmet, hogy az MVH Zrt. nevében egyetlen gazdálkodó szervezet vagy természetesen személy sem jogosult fizetési kötelezettséget támasztani az MVH Zrt. által értékesíteni tervezett ingatlanok kapcsán.

Amennyiben a későbbiekben az MVH Zrt. ingatlanközvetítői tevékenységet vesz igénybe, úgy az eljáró szervezet minden esetben igazolni tudja a hozzá forduló ügyfelek részére eljárási jogosultságát, továbbá ennek megerősítése – kétség esetén – közvetlenül az MVH Zrt-től is kérhető az info@mvhzrt.hu e-mail címen.