Tájékoztató az MRKL részére átadott ingatlanokról

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023.02.01 napjával a 2022.12.23-án kihirdetett 1671/2022. (XII.23.) Kormányhatározat (a továbbiakban: Kormányhatározat) értelmében az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény erejénél fogva a Kormányhatározat mellékletében felsorolt ingatlanok az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonába kerülnek.

A felsorolt ingatlanokat 2023.02.01. napjától kezdődően az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft. adja bérbe.

A hatályos lakásbérleti szerződések érvényesek maradnak, új megkötésére nincs szükség.

A lakásbérleti szerződésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2023.02.01. napjától a tulajdonosváltozással összefüggésben – módosulnak, amely a www.mrkl.hu/aszf oldalon lesz megtekinthető. Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a törvény alapján az új bérbeadó a tulajdonátadást követő két évben a lakásbérleti szerződésekben foglaltaknál hátrányosabb feltételeket nem határozhat meg.

Kérjük, hogy az érintettek a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. bérleti díj befizetésére szolgáló bankszámlájára 2023.01.31. napját követően ne teljesítsenek befizetést sem átutalás formájában, sem a korábban megküldött sárga csekkek befizetésével! Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy 2023.01.31-ét követően a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. bankszámlájára érkező befizetések nem minősülnek joghatályos teljesítésnek, azokat a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. a befizető részére visszafizeti. A befizetés visszautalásra kerülő összegét a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. a visszautalás költségével csökkentheti.

Társaságunk a 2023.01.31. napját követően rossz helyre utalt befizetéseivel összefüggésben a befizetés tényét és a bérleti szerződéshez kapcsolódó ügyszámot továbbítja az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft. részére annak érdekében, hogy az új Bérbeadó megtehesse az intézkedéseket a megfelelő bankszámlaszámra történő befizetés érdekében. Az adattovábbítással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató megtalálható a www.mvhzrt.hu oldalon.

Az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft. a bérleti díj befizetésére vonatkozó információkról (pl. postai csekk, bankszámlaszám) tájékoztatást fog nyújtani az érintettek részére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2023.02.01. napjától a lakásbérleti szerződéssel, illetve a bérelt ingatlannal kapcsolatban felmerülő ügyekben már az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft.-hez fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:

Ügyfélszolgálat telefonszáma:                                      +36 1 795 5100

Ügyfélszolgálat e-mail címe:                                          ugyfelszolgalat@mrkl.hu

Honlap:                                                                                    www.mrkl.hu

Levelezési cím:                                                                     1300 Budapest Pf. 152.                                                    

Tisztelettel:

                                                                      Maradványvagyon-hasznosító Zrt.