AZ MVH ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉSEKKEL
KAPCSOLATOS FELADATOK

A Maradványvagyon-hasznosító Zrt. (a továbbiakban: MVH Zrt.) feladatai közé tartozik a tulajdonában álló, valamint az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok és szövetkezetek, vagy az ezekben fennálló részesedések, továbbá a részesedést vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, és befektetési jegyek összességének kezelése.

Az MVH Zrt. társasági részesedésekkel kapcsolatos feladatainak jogszabályi hátterét alapvetően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, továbbá a a polgári jogról szóló 2013. évi V. törvény alkotja.

A Társasági Portfóliós Osztály az MVH Zrt. részére a hivatkozott jogszabályokban meghatározott feladatellátás keretében a társasági portfólióba tartozó részesedések kezelése során elsődleges feladata közreműködés a döntés-előkészítési folyamatokban a részesedések hasznosításával, értékesítésével és az esetleges ingyenes átruházásával kapcsolatosan. 

Az MVH Zrt. feladatkörébe, ezen belül a társasági portfóliós osztályhoz tartoznak az előzőek mellett az alábbi tevékenységek

  • gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatok ellátása, tulajdonosi döntések előkészítése;
  • gazdasági társaságok gazdálkodásának figyelemmel kísérése;
  • gazdasági társaságok legfőbb szerveinek döntéshozatali folyamataiban történő részvétel;
  • végelszámolás és felszámolási eljárások kezdeményezése, azok folyamatainak felügyelete és támogatása;
  • a kivezetési szakterület feladatellátásához szükséges információ és támogatás nyújtása.

A kezelt társasági portfólióba tartozó eladásra, kivezetésre szánt vagyonkörbe tartozó részesedések

  • Az MVH Zrt. rábízott vagyonába  – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján – tartozó társasági részesedések; 
  • Az MVH Zrt. által megbízással kezelt  – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján – tartozó társasági részesedések
  • Az MVH Zrt. tulajdonába  – a polgári jogról szóló 2013. évi V. törvény alapján – tartozó társasági részesedések. 

Társasági részesedések összefoglaló táblázat 2022.04.22.

A saját és a rábízott vagyonba tartozó részesedések állami vagyoni körből történő kivezetése első sorban értékesítés keretében történhet. Amennyiben valamely részesedés megvásárlása iránt érdeklődik vagy tájékoztatást kér vásárlás lehetséges módjáról, a következő e-mail címre megküldött levélben van mód részletes választ kapni: 

E-mail cím:  tarsasagiportfolio@mvhzrt.hu