NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ PROGRAMMAL KAPCSOLATOS
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

RÉSZLETVEVŐ VAGYOK​

január 1. napjától az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft. gondozza az ügyét. Minden ügyfélszolgálatot érintő és ügyintézést igénylő kérdésével, így különösen a havi vételárrészletekre, fennálló tartozásra, a végtörlesztési szándék esetén fizetendő összeg megfizetésére vonatkozó kérdésével az MRKL Nkft.-t kell megkeresnie.

Az MR Nkft.-vel leggyorsabban a +36 1 795 5100 telefonszámon tud kapcsolatba lépni. További információkért szíveskedjen felkeresni a www.mrkl.hu internetes oldalt, vagy továbbítsa kérdéseit az ugyfelszolgalat@mrkl.hu címre.

Kérjük, keresse fel az MRKL Nkft.-t.

A vételárrészletek fizetéséhez használja a postai úton Önnek megküldött csekkeket, vagy utalásnál adja meg az MVH Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-20092294-00000093 bankszámlaszámát. Utaláskor mindig ellenőrizze az utalás közleményét, ami minden esetben az Önnek küldött értesítőkön is feltüntetett teljes szerződésszám.

Igen. A teljes vételár kifizethető a futamidő lejárata előtt = végtörlesztés. Korlátozásoktól és külön díj felszámítása nélkül, lehetősége van a vételárrészletek összegét meghaladó befizetések teljesítésére is = előteljesítés.  Végtörlesztéseit és előteljesítéseit csak banki átutalással tudja teljesíteni. Végtörlesztéshez és előteljesítéshez is használja a 10032000-20092294-00000093 bankszámlaszámot, a teljes részletvételes szerződésszámot közleményben megjelölve.

Amennyiben Ön 2022. január 1. után fizette ki az ingatlan teljes vételárát, a földhivatali ügyintézést az MR Nkft. kezdeményezi és a jelzálog, továbbá az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törléséről Ön közvetlenül a földhivataltól fog határozatot kapni.

Igen. A veszélyhelyzet idején tett rendkívüli intézkedések során kihirdetett jogszabályok alapján 2022. június 30. napjáig mentesül a havi vételárrészlet fizetési kötelezettség alól.  Hangsúlyozzuk azonban, hogy az önkéntes teljesítés továbbra is lehetséges!

A moratóriumig / moratórium alatt felhalmozott tartozását ki kell fizetni. A tartozás kifizetésével kapcsolatos tennivalókról postai úton fog értesítést kapni.

A részletvétel elindulásakor megszűnt lakásbérleti szerződésből fennmaradt tartozását ki kell fizetni.

A lakásbérleti szerződésből hátrahagyott tartozásra nem vonatkozik a moratórium. Ezt a tartozást a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogutódja, az MVH Zrt. kezeli.

Kérjük, hogy a részletvétel indulásakor megszűnt bérleti szerződésből fennmaradt tartozásáról és megfizetésének lehetséges módjáról érdeklődjön a netprogram@mvhzrt.hu címen. Megszűnt bérleti szerződésből fennmaradt tartozását a megszűnt bérleti szerződéshez tartozó bankszámlára kell teljesíteni, a megszűnt bérleti szerződés teljes szerződésszámára hivatkozva.

Befizetés előtt keresse fel az MVH Zrt.-t a bankszámlaszám egyeztetése céljából, ezzel is megelőzve a rossz bankszámlaszám használatot.

KEDVEZMÉNYES VISSZAVÁSÁRLÁSRÓL NYILATKOZÓKNAK

Először döntenie kell: bérlő kíván maradni, vagy az ingatlant részletvétellel vissza szeretné vásárolni. Csak az egyik lehetőséget válassza ki. Ezt követően vissza kell küldenie a választása szerinti nyilatkozatot. Kérjük, figyelmesen és gondosan járjon el a nyilatkozat kitöltése során, és azt mindig hiánytalanul kitöltve, aláírva, tanúzva, és a tanúk által is aláírva küldje vissza.

A kézhezvételt követő 60 nap.

Ha megadott határidőn belül nem nyilatkozik, lakásbérleti jogviszonya marad fenn.

Amennyiben az Önnek küldött nyilatkozat nem áll rendelkezésére, haladéktalanul kérje annak ismételt kipostázását. Ha ezt elmulasztja, és a nyilatkozattételi határidő letelt, a lakásbérleti jogviszonya marad fenn, és a határidő letelte után már nincs lehetősége nyilatkozni.

Nem. Részletvétellel történő visszavásárlásról kizárólag bérlő nyilatkozhat érvényesen.

A nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseit küldje meg a netprogram@mvhzrt.hu címre

EGY ÖSSZEGBEN VÁSÁROLTAM VISSZA AZ INGATLANT

Az ingatlan egy összegű visszavásárlására vonatkozó adásvételi szerződés hatálybalépésekor a bérlővel / bérlőkkel fennállt lakásbérleti szerződés megszűnt. Ha a megszűnt lakásbérleti szerződéssel összefüggően tartozás maradt fenn, azt volt bérlő(k)nek ki kell fizetni(ük).

A lakásbérleti szerződésből hátrahagyott tartozásra nem vonatkozik a moratórium. Ezt a tartozást a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogutódja, az MVH Zrt. kezeli. Kérjük, hogy megszűnt bérleti szerződésből esetlegesen fennmaradt tartozásáról és megfizetésének lehetséges módjáról érdeklődjön a netprogram@mvhzrt.hu címen.