INGYENES TULAJDONBA ADÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos tájékoztatók

Állami tulajdonú ingatlanok és ingóságok tulajdonjogának helyi önkormányzatok részére történő – az MVH Zrt. által bonyolított – ingyenes átruházásával kapcsolatos információk :

Állami tulajdonú ingatlanok és ingóságok tulajdonjogának egyházak részére történő – az MVH Zrt. által bonyolított – ingyenes átruházásával kapcsolatos információk:

Ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos döntések

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 2/R (8) bekezdése szerinti adatok

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Karcag, belterület 141/24 és 155 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlanok Karcag Városi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Karcag, belterület 141/24 hrsz.-ú ingatlan 61/214 arányú tulajdoni hányada, valamint a Karcag, belterület 155 hrsz.-ú ingatlan 2041/10000 arányú tulajdoni hányada

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Karcag Városi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott

Az Önkormányzat az Ingatlanhányadokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és önkormányzati irodák, közösségi helyiségek kialakítására, közösségi tevékenységek biztosításának céljára kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Nyírbogdány, külterület 0168 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Nyírbogdány Község Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Nyírbogdány, külterület 0168 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Nyírbogdány Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott

Az Önkormányzat az Ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közlekedési terület fejlesztése célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás az Ötvöskónyi, belterület 118 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Ötvöskónyi Község Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Ötvöskónyi, belterület 118 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott

Az Önkormányzat az Ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdona venni, az Ingatlan rendbe tétele, művelése céljából.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Nyíregyháza, külterület 01478/13 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról 

Az átadott vagyonelem:

Nyíregyháza, külterület 01478/13 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott

Az Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtaknak megfelelően, önkormányzati feladatainak ellátására, különösen településfejlesztés, településrendezés céljára kívánja tulajdonba venni, majd a Nyíregyháza Déli Ipari Park területén lévő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás területének előkészítése érdekében kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás az Átány, belterület 528 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Átány Község Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Átány, belterület 528 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Átány Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott

Az Önkormányzat az Ingatlanrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. és 10. pontjában meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodás és hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a szociálisan rászorult személyek lakáshoz jutásának elősegítése céljára kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás az Őrbottyán, belterület 3389/1 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Őrbottyán Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Őrbottyán, belterület 3389/1 hrsz.-ú ingatlan Magyar Állam tulajdonát képező 1/6-od arányú tulajdoni hányada

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Őrbottyán Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott

Az Önkormányzat az Ingatlanrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott helyi közutak és tartozékaik kialakítása és fenntartása feladatának ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közterület kialakítása célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Gátér, belterület 120/16 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Gátér Község Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Gátér, belterület 120/16 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Gátér Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat az Ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és építési telek célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Kesztölc, belterület 1305/3 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Kesztölc Község Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Kesztölc, belterület 1305/3 hrsz.-ú ingatlan Magyar Állam tulajdonát képező 3/6-od arányú tulajdoni hányada

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Kesztölc Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat az Ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak, a gépjárművek parkolásának biztosítása érdekében kívánja tulajdonba venni, és közterület kialakítása céljára kívánja felhasználni, továbbá a gyalogosforgalom lehetőségét kívánja biztosítani a területen a Kesztölci Kiserdei Óvoda megközelítésére.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Gencsapáti, belterület 686 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Gencsapáti Község Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Gencsapáti, belterület 686 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Gencsapáti Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat az Ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és közpark kialakítása célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Balatonfüred, belterület 3565/2 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Balatonfüred Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Balatonfüred, belterület 3565/2 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Balatonfüred Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat az Ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a Balaton utca szélesítését, fejlesztését érintő projektjének megvalósítása céljára felhasználni.

 

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Dunavecse, belterület 1909/1 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Dunavecse Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Dunavecse, belterület 1909/1 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Dunavecse Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat az Ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában meghatározott helyi közösségi közlekedés biztosítása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi közlekedési célra felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Sóskút belterület 3596 hrsz. alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 146 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdonihányada.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Cserődi József, Cserődi Józsefné 1/2 – 1/2 arányban, mint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogosultak

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A természetbeni állapottal összefüggésben a tulajdonviszonyok rendezése.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Tomajmonostora belterület 277 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Tomajmonostora Községi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Tomajmonostora belterület 277 hrsz.-ú ingatlanból a Magyar Állam tulajdonát képező 24/546-od hányad

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Tomajmonostora Községi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott lakás és helyiséggazdálkodás feladatainak ellátás érdekében kívánja tulajdonba venni és önkormányzati bérlakás építése célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról –Ajka belterület 2905/9 hrsz

Az átadott vagyonelem:

Ajka belterület 2905/9 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Ajka Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi közút és tartozékainak kialakítása és fenntartása célra kívánja felhasználni

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról –Boconád 151 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Boconád belterület 151 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Boconád Községi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és önkormányzati irodák, raktár célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Laskod, belterület 107 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Laskod Község Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Laskod belterület 107 hrsz.-ú ingatlanból a Magyar Állam tulajdonát képező 10/90-ed hányad

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Laskod Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat az Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Önkormányzat az Ingatlant közösségi színtér működtetése célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Polgárdi, külterület 0203/8 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Polgárdi Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Polgárdi, külterület 0203/8 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Polgárdi Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott (településfejlesztés, településrendezés) feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Önkormányzat az Ingatlant közterület, közpark kialakítása célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelemek:

Szigetújfalu belterület 33 hrsz. alatt felvett, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1429 m2 területű ingatlan 1/4 arányú tulajdoni hányada.

 

A vagyonelemeket megszerző jogosult neve:

Szigetújfalu Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4., 8a. és 10. pontjaiban meghatározott feladatainak ellátása érdekében veszi tulajdonba az ingatlant.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelemek:

Vásárosnamény belterület 1106 hrsz. alatt felvett, „kivett beépített terület” megnevezésű, 501 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada.

 

A vagyonelemeket megszerző jogosult neve:

Vásárosnamény Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott lakás és helyiséggazdálkodás feladatainak ellátása érdekében veszi tulajdonba az ingatlant.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelemek:

Csanádalberti belterület 309 hrsz. alatt felvett, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1978 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada.

 

A vagyonelemeket megszerző jogosult neve:

Csanádalberti Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása érdekében veszi tulajdonba az ingatlant.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Sárszentmihály, belterület 141/24 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Sárszentmihály Községi Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Sárszentmihály, belterület 141/24 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Sárszentmihály Községi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott, „településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása” feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Önkormányzat az Ingatlant kerékpárút tervezése és építése célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó könyvállomány ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

1233 db könyv

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Óbudai Egyetem

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Könyvek a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon működő Afrika Kutatóintézet könyvárába kerülnek, amely cél megfelel az Egyetem alapító okiratának 4.3 pontjában felsorolt alaptevékenységek közül a 16-os alponton szereplő Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása és a 18 alpontban szereplő Könyvtári szolgáltatások tevékenységi köröknek.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Ballószög, külterület 0150/69 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Ballószög, külterület 0150/69 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Ballószög Nagyközség Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant közút kialakítása és fenntartása célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Miske, belterület 785 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Miske Község Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Miske, belterület 785 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Miske Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni. Az Önkormányzat közpark kialakítása célra kívánja felhasználni az Ingatlant.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami tulajdonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelemek:

Vác, belterület 683, 686, 696, 1833/2, 1830/10, 1830/13, 1830/15, 1830/16 és 1830/18 hrsz.-ú ingatlanok

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Vác Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés: helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az ingatlanok jelenleg is járműforgalmi és gyalogos közlekedési célt szolgálnak.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Pilisborosjenő, belterület 403 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Pilisborosjenő Község Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Pilisborosjenő, belterület 403 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Pilisborosjenő Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és e célra kívánja felhasználni

Szerződés megnevezése:

Megállapodás az Osli, belterület 360 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Osli Községi Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Osli, belterület 360 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Osli Községi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és építési telek kialakítása célra kívánja felhasználni

Szerződés megnevezése:

Megállapodás a Szigetszentmiklós, belterület 5924 hrsz.-ú, állami vagyonba tartozó ingatlan Dunamelléki Református Egyházkerület részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Szigetszentmiklós, belterület 5924 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Dunamelléki Református Egyházkerület

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Szigetszentmiklósi Református Egyházközösség célja – a kormányzati szándékkal megegyezően – egy új református általános iskola felépítése Szigetszentmiklós Bucka elnevezésű városrészén. A beruházás érinti a Szigetszentmiklós, belterület 5924 hrsz.-ú ingatlant is. A Szigetszentmiklósi Református Egyházközösség Presbitériuma a 22/2021 (10.27.) számú határozatával felkérte a Dunamelléki Református Egyházkerületet az építési beruházás teljes körű lebonyolítására, és az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésére, eljárási cselekmények megtételére.

 

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Fiad belterület 87 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Fiad belterület 87 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Fiad Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településrendezési, településfejlesztési feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az ingatlant településrendezési célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról –Porva 199 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Porva belterület 199 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Porva Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7., 15. pontjában meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és többfunkciós közösségi tér célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Geresdlak, belterület 290 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Geresdlak, belterület 290 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Geresdlak Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant szociálisan rászorult személyek lakáshoz jutásának elősegítése célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Mezőberény, külterület 0298/15 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Mezőberény, külterület 0298/15 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Mezőberény Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás közfeladatainak ellátása érdekében kerül sor. Önkormányzat az Ingatlant helyi környezet és természetvédelmi (fásítás) célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Miskolc, belterület 46646/5 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Miskolc, belterület 46646/5 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Miskolc MJV Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési közfeladatainak ellátása érdekében kerül sor. Önkormányzat az Ingatlant helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása célra kívánja felhasználni. Önkormányzat az Ingatlant közútként kívánja üzemeltetni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Tabdi, külterület 0213/1 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Tabdi, külterület 0213/1 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Tabdi Községi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében került sor. Az Önkormányzat az ingatlant a település lakóinak közlekedésének biztosítására kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó könyvállomány ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

közel 38.000 db könyv

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

 

Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület a lakosság kulturális alapellátásában, valamint kulturális esélyegyenlőség területein vállal jelentős szerepet országos olvasási és egyéb programjai révén. Az érintett könyvállományt is feladataik ellátása és céljaik megvalósítása érdekében  kívánják felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Kunbaracs, külterület 0140/21 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Kunbaracs, külterület 0140/21 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Kunbaracs Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés: helyi közutak kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant külterületi út (az Ingatlan jelenleg is a Kunbaracsi tábor és erdei iskola bevezető útvonala) célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Magyarcsanád, belterület 137/2 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Magyarcsanád, belterület 137/2 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Magyarcsanád Községi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.-2. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant fejlesztési, művelési célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Tiszafüred, belterület 4056 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Tiszafüred, belterület 4056 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Tiszafüred Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés, a 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti tevékenység támogatása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat közösségi színteret kíván kialakítani a településen működő civil és egyéb szervezetek számára.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelemek:

Nyíregyháza, belterület 28256/4, 28256/5 és 28256/6 hrsz. alatt felvett, „kivett magánút” megnevezésű, 70 m2, 289 m2 és 175 m2 területű ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányada.

 

A vagyonelemeket megszerző jogosult neve:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatainak ellátása érdekében veszi tulajdonba az ingatlanokat.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Jászapáti, belterület 1040/2 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Jászapáti belterület 1040/2 hrsz

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Jászapáti Városi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott helyi közfoglalkoztatási feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a közmunkaprogram során beszerzett eszközök számára, tároló helyiségek kialakításának a céljából kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelemek:

Kunhegyes, belterület 827/1 és 827/3 hrsz. alatt felvett, „kivett közterület” megnevezésű, 1411 m2 és 3163 m2 területű ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányada.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Kunhegyes Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1-2. és 11. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, vízkárelhárítás feladatainak ellátása érdekében veszi tulajdonba az ingatlanokat.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Dorogháza, belterület 3 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Dorogháza, belterület 3 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Dorogháza Községi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében kerül sor.  Az Önkormányzat az Ingatlant közösségi tér célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Serényfalva külterület 042 hrsz., 047 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Serényfalva külterület042 hrsz. és 047. hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Serényfalva Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Jászboldogháza, külterület 0250/4 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Jászboldogháza, külterület 0250/4 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.) pontjában meghatározott vízgazdálkodási és vízkár-elhárítási feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant csapadék és belvízelvezetés célra kívánja felhasználni

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Gyöngyöshalász, külterület 021/2 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Gyöngyöshalász, külterület 021/2 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.-2. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant idényjellegű mezőgazdasági forgalmi célra kívánja felhasználni, javítva a település megközelíthetőségét az ipari park és az autópálya felől.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Mór, belterület 2995 hrsz

Az átadott vagyonelem:

Mór, belterület 2995 hrsz

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Mór Városi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) feladatának ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Váncsod, külterület 0149/18 hrsz. alatt felvett, „kivett homokbánya” megnevezésű, 22600 m2 területű ingatlan.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Váncsod Községi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott környezetvédelmi feladatainak ellátásához veszi tulajdonba az ingatlant.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Szegvár, belterület 718/8 hrsz. alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1709 m2 területű ingatlan 4/8 arányú tulajdoni hányada.

 

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatainak ellátása érdekében veszi tulajdonba az ingatlant, majd azon közparkot, közterületet kíván kialakítani.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Lovasberény, belterület 1017 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Lovasberény belterület 1017 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Lovasberény Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott településfejlesztés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és szennyvízcsatorna kiépítésére kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Csemő belterület 701 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Csemő belterület 701 hrsz.
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Csemő Község Önkormányzat
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Bátorliget, belterület 138 hrsz. alatt felvett, természetben a 4343 Bátorliget, Rákóczi utca 30. szám alatti „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1516 m2 területű ingatlan.

 

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Bátorliget Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatainak ellátása érdekében veszi tulajdonba az ingatlant, majd azon közfoglalkoztatási program keretében mezőgazdasági termékeket fog termeszteni.  

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó Sárbogárd, belterület 5779 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Sárbogárd, belterület 5779 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Sárbogárd Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott kötelező feladatának – a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása – ellátásához, a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott a helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant a biztonságos, balesetmentes közúti közlekedés biztosítása érdekében kívánja tulajdonba venni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelemek:

Biharugra, belterület 350 hrsz. alatt felvett, természetben az 5538 Biharugra, Vörösmarty utca 17. szám alatti „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1658 m2 területű ingatlan, továbbá a Biharugra, belterület 351 hrsz. alatt felvett, természetben az 5538 Biharugra, Vörösmarty utca 19. szám alatti „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1681 m2 területű ingatlan.

A vagyonelemeket megszerző jogosult neve:

Biharugra Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti – az Önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása – feladatok ellátásának elősegítése érdekében veszi tulajdonba az ingatlanokat.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan és ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Nyírmártonfalva, külterület 0221/1 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Nyírmártonfalva, külterület 0221/1 hrsz

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Ingatlant Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) feladatának ellátása érdekében kerül sor.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Mezősas, belterület 406/2 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Mezősas, belterület 406/2 hrsz

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Mezősas Községi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás céljából kívánja tulajdonba venni. Céljuk Mezősas település belterületi csapadékvíz elvezetésének biztosítása.

 

Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Létavértes, belterület 1022 és 1024/2 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Létavértes, belterület 1022 hrsz. és Létavértes, belterület 1024/2 hrsz
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Létavértes Városi Önkormányzata
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Ingatlant Létavértes Községi Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti településfejlesztési, településrendezési önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében kívánja tulajdonba venni.

Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
Az átadott vagyonelem:Dombóvár, belterület 232/A/7 hrsz. szám alatt felvett, természetben a 7200 Dombóvár, Erzsébet utca 2. ép: A. ajtó: 7. szám alatti „lakás” megnevezésű, 40,71 m2 területű ingatlan.
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Dombóvár Város Önkormányzata
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodási feladatainak ellátására kívánja felhasználni az ingatlant, felújítani majd önkormányzati bérlakásként hasznosítani.  
Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Mezőcsokonya, belterület 157/2 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Mezőcsokonya, belterület 157/2 hrsz
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Mezőcsokonya Község Önkormányzata
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasznlási cél:Az Ingatlant Mezőcsokonya Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és önkormányzati bérlakásként kívánja hasznosítani
Szerződés megnevezése:Birtokba adást tanúsító átadás-átvételi jegyzőkönyv a 250 kg kivágott akácfáról.
Az átadott vagyonelem:Váncsod, külterület 0149/18 hrsz.-ú ingatlanról származó 250 kg kivágott akácfa.
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Váncsod Községi Önkormányzat
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott – szociális ellátások és szolgáltatások – feladataira kívánja felhasználni a vagyonelemet.
Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan és az abban található ingóságok ingyenes – közhasznú szervezet részére történő – tulajdonba adásáról – Sopron, belterület 3636/A/5 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Sopron, belterület 3636/A/5 hrsz.-ú ingatlan és a benne található 8 db szék és 2 db asztal
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:Az Ingatlant a mozgáskorlátozottak számára felajánlott segédeszközök (kerekes székek, szoba WC-k, emelők, mankók, tám botok stb.) tárolására, házi ápolási – és szociális ismeretekről szóló előadások, tréningek, nyelvi és informatikai képzések, oktatások megtartására kívánják használni.

 

Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Esztergom 16400 és 16401 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Esztergom, belterület 16400 és 16401 hrsz-ú ingatlanok
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Esztergom Város Önkormányzata
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:Esztergom Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1) és 2) pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési, valamint településüzemeltetési – helyi közutak ás tartozékainak kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása – feladatainak ellátása érdekében kívánta tulajdonba venni az ingatlanokat és területükön szabadidő parkot és parkolót kívánnak kialakítani.