INGYENES TULAJDONBA ADÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos tájékoztatók

Állami tulajdonú ingatlanok és ingóságok tulajdonjogának helyi önkormányzatok részére történő – az MVH Zrt. által bonyolított – ingyenes átruházásával kapcsolatos információk :

Állami tulajdonú ingatlanok és ingóságok tulajdonjogának egyházak részére történő – az MVH Zrt. által bonyolított – ingyenes átruházásával kapcsolatos információk:

Ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos döntések

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 2/R (8) bekezdése szerinti adatok

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Serényfalva külterület 042 hrsz., 047 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Serényfalva külterület042 hrsz. és 047. hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Serényfalva Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Jászboldogháza, külterület 0250/4 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Jászboldogháza, külterület 0250/4 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.) pontjában meghatározott vízgazdálkodási és vízkár-elhárítási feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant csapadék és belvízelvezetés célra kívánja felhasználni

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Gyöngyöshalász, külterület 021/2 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Gyöngyöshalász, külterület 021/2 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.-2. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant idényjellegű mezőgazdasági forgalmi célra kívánja felhasználni, javítva a település megközelíthetőségét az ipari park és az autópálya felől.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Mór, belterület 2995 hrsz

Az átadott vagyonelem:

Mór, belterület 2995 hrsz

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Mór Városi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) feladatának ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Váncsod, külterület 0149/18 hrsz. alatt felvett, „kivett homokbánya” megnevezésű, 22600 m2 területű ingatlan.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Váncsod Községi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott környezetvédelmi feladatainak ellátásához veszi tulajdonba az ingatlant.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Szegvár, belterület 718/8 hrsz. alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1709 m2 területű ingatlan 4/8 arányú tulajdoni hányada.

 

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatainak ellátása érdekében veszi tulajdonba az ingatlant, majd azon közparkot, közterületet kíván kialakítani.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Lovasberény, belterület 1017 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Lovasberény belterület 1017 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Lovasberény Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott településfejlesztés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és szennyvízcsatorna kiépítésére kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Csemő belterület 701 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Csemő belterület 701 hrsz.
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Csemő Község Önkormányzat
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Bátorliget, belterület 138 hrsz. alatt felvett, természetben a 4343 Bátorliget, Rákóczi utca 30. szám alatti „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1516 m2 területű ingatlan.

 

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Bátorliget Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatainak ellátása érdekében veszi tulajdonba az ingatlant, majd azon közfoglalkoztatási program keretében mezőgazdasági termékeket fog termeszteni.  

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó Sárbogárd, belterület 5779 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Sárbogárd, belterület 5779 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Sárbogárd Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott kötelező feladatának – a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása – ellátásához, a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott a helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant a biztonságos, balesetmentes közúti közlekedés biztosítása érdekében kívánja tulajdonba venni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelemek:

Biharugra, belterület 350 hrsz. alatt felvett, természetben az 5538 Biharugra, Vörösmarty utca 17. szám alatti „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1658 m2 területű ingatlan, továbbá a Biharugra, belterület 351 hrsz. alatt felvett, természetben az 5538 Biharugra, Vörösmarty utca 19. szám alatti „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1681 m2 területű ingatlan.

A vagyonelemeket megszerző jogosult neve:

Biharugra Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti – az Önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása – feladatok ellátásának elősegítése érdekében veszi tulajdonba az ingatlanokat.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan és ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Nyírmártonfalva, külterület 0221/1 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Nyírmártonfalva, külterület 0221/1 hrsz

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Ingatlant Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) feladatának ellátása érdekében kerül sor.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó Sárbogárd, belterület 5779 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Sárbogárd, belterület 5779 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Sárbogárd Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott kötelező feladatának – a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása – ellátásához, a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott a helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant a biztonságos, balesetmentes közúti közlekedés biztosítása érdekében kívánja tulajdonba venni.

 

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Mezősas, belterület 406/2 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Mezősas, belterület 406/2 hrsz

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Mezősas Községi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás céljából kívánja tulajdonba venni. Céljuk Mezősas település belterületi csapadékvíz elvezetésének biztosítása.

 

Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Létavértes, belterület 1022 és 1024/2 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Létavértes, belterület 1022 hrsz. és Létavértes, belterület 1024/2 hrsz
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Létavértes Városi Önkormányzata
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Ingatlant Létavértes Községi Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti településfejlesztési, településrendezési önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében kívánja tulajdonba venni.

Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
Az átadott vagyonelem:Dombóvár, belterület 232/A/7 hrsz. szám alatt felvett, természetben a 7200 Dombóvár, Erzsébet utca 2. ép: A. ajtó: 7. szám alatti „lakás” megnevezésű, 40,71 m2 területű ingatlan.
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Dombóvár Város Önkormányzata
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodási feladatainak ellátására kívánja felhasználni az ingatlant, felújítani majd önkormányzati bérlakásként hasznosítani.  
Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Mezőcsokonya, belterület 157/2 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Mezőcsokonya, belterület 157/2 hrsz
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Mezőcsokonya Község Önkormányzata
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasznlási cél:Az Ingatlant Mezőcsokonya Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és önkormányzati bérlakásként kívánja hasznosítani
Szerződés megnevezése:Birtokba adást tanúsító átadás-átvételi jegyzőkönyv a 250 kg kivágott akácfáról.
Az átadott vagyonelem:Váncsod, külterület 0149/18 hrsz.-ú ingatlanról származó 250 kg kivágott akácfa.
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Váncsod Községi Önkormányzat
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott – szociális ellátások és szolgáltatások – feladataira kívánja felhasználni a vagyonelemet.
Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan és az abban található ingóságok ingyenes – közhasznú szervezet részére történő – tulajdonba adásáról – Sopron, belterület 3636/A/5 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Sopron, belterület 3636/A/5 hrsz.-ú ingatlan és a benne található 8 db szék és 2 db asztal
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:Az Ingatlant a mozgáskorlátozottak számára felajánlott segédeszközök (kerekes székek, szoba WC-k, emelők, mankók, tám botok stb.) tárolására, házi ápolási – és szociális ismeretekről szóló előadások, tréningek, nyelvi és informatikai képzések, oktatások megtartására kívánják használni.

 

Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Esztergom 16400 és 16401 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Esztergom, belterület 16400 és 16401 hrsz-ú ingatlanok
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Esztergom Város Önkormányzata
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:Esztergom Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1) és 2) pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési, valamint településüzemeltetési – helyi közutak ás tartozékainak kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása – feladatainak ellátása érdekében kívánta tulajdonba venni az ingatlanokat és területükön szabadidő parkot és parkolót kívánnak kialakítani.