INGYENES TULAJDONBA ADÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos tájékoztatók

Állami tulajdonú ingatlanok és ingóságok tulajdonjogának helyi önkormányzatok részére történő – az MVH Zrt. által bonyolított – ingyenes átruházásával kapcsolatos információk :

Állami tulajdonú ingatlanok és ingóságok tulajdonjogának egyházak részére történő – az MVH Zrt. által bonyolított – ingyenes átruházásával kapcsolatos információk:

Ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos döntések

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 2/R (8) bekezdése szerinti adatok

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Miskolc, belterület 46646/5 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Miskolc, belterület 46646/5 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Miskolc MJV Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési közfeladatainak ellátása érdekében kerül sor. Önkormányzat az Ingatlant helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása célra kívánja felhasználni. Önkormányzat az Ingatlant közútként kívánja üzemeltetni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Tabdi, külterület 0213/1 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Tabdi, külterület 0213/1 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Tabdi Községi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében került sor. Az Önkormányzat az ingatlant a település lakóinak közlekedésének biztosítására kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó könyvállomány ingyenes tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

közel 38.000 db könyv

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

 

Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület a lakosság kulturális alapellátásában, valamint kulturális esélyegyenlőség területein vállal jelentős szerepet országos olvasási és egyéb programjai révén. Az érintett könyvállományt is feladataik ellátása és céljaik megvalósítása érdekében  kívánják felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Kunbaracs, külterület 0140/21 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Kunbaracs, külterület 0140/21 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Kunbaracs Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés: helyi közutak kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant külterületi út (az Ingatlan jelenleg is a Kunbaracsi tábor és erdei iskola bevezető útvonala) célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Magyarcsanád, belterület 137/2 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Magyarcsanád, belterület 137/2 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Magyarcsanád Községi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.-2. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant fejlesztési, művelési célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Tiszafüred, belterület 4056 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Tiszafüred, belterület 4056 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Tiszafüred Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés, a 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti tevékenység támogatása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat közösségi színteret kíván kialakítani a településen működő civil és egyéb szervezetek számára.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelemek:

Kunhegyes, belterület 827/1 és 827/3 hrsz. alatt felvett, „kivett közterület” megnevezésű, 1411 m2 és 3163 m2 területű ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányada.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Kunhegyes Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1-2. és 11. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, vízkárelhárítás feladatainak ellátása érdekében veszi tulajdonba az ingatlanokat.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Dorogháza, belterület 3 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Dorogháza, belterület 3 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Dorogháza Községi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében kerül sor.  Az Önkormányzat az Ingatlant közösségi tér célra kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Serényfalva külterület 042 hrsz., 047 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Serényfalva külterület042 hrsz. és 047. hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Serényfalva Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Jászboldogháza, külterület 0250/4 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Jászboldogháza, külterület 0250/4 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.) pontjában meghatározott vízgazdálkodási és vízkár-elhárítási feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant csapadék és belvízelvezetés célra kívánja felhasználni

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Gyöngyöshalász, külterület 021/2 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Gyöngyöshalász, külterület 021/2 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.-2. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant idényjellegű mezőgazdasági forgalmi célra kívánja felhasználni, javítva a település megközelíthetőségét az ipari park és az autópálya felől.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Mór, belterület 2995 hrsz

Az átadott vagyonelem:

Mór, belterület 2995 hrsz

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Mór Városi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) feladatának ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Váncsod, külterület 0149/18 hrsz. alatt felvett, „kivett homokbánya” megnevezésű, 22600 m2 területű ingatlan.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Váncsod Községi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott környezetvédelmi feladatainak ellátásához veszi tulajdonba az ingatlant.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Szegvár, belterület 718/8 hrsz. alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1709 m2 területű ingatlan 4/8 arányú tulajdoni hányada.

 

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatainak ellátása érdekében veszi tulajdonba az ingatlant, majd azon közparkot, közterületet kíván kialakítani.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Lovasberény, belterület 1017 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Lovasberény belterület 1017 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Lovasberény Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott településfejlesztés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és szennyvízcsatorna kiépítésére kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Csemő belterület 701 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Csemő belterület 701 hrsz.
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Csemő Község Önkormányzat
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kívánja felhasználni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Bátorliget, belterület 138 hrsz. alatt felvett, természetben a 4343 Bátorliget, Rákóczi utca 30. szám alatti „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1516 m2 területű ingatlan.

 

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Bátorliget Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatainak ellátása érdekében veszi tulajdonba az ingatlant, majd azon közfoglalkoztatási program keretében mezőgazdasági termékeket fog termeszteni.  

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó Sárbogárd, belterület 5779 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelem:

Sárbogárd, belterület 5779 hrsz.

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Sárbogárd Város Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A tulajdonba adásra az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott kötelező feladatának – a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása – ellátásához, a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott a helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében kerül sor. Az Önkormányzat az Ingatlant a biztonságos, balesetmentes közúti közlekedés biztosítása érdekében kívánja tulajdonba venni.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Az átadott vagyonelemek:

Biharugra, belterület 350 hrsz. alatt felvett, természetben az 5538 Biharugra, Vörösmarty utca 17. szám alatti „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1658 m2 területű ingatlan, továbbá a Biharugra, belterület 351 hrsz. alatt felvett, természetben az 5538 Biharugra, Vörösmarty utca 19. szám alatti „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1681 m2 területű ingatlan.

A vagyonelemeket megszerző jogosult neve:

Biharugra Község Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti – az Önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása – feladatok ellátásának elősegítése érdekében veszi tulajdonba az ingatlanokat.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan és ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Nyírmártonfalva, külterület 0221/1 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Nyírmártonfalva, külterület 0221/1 hrsz

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Ingatlant Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) feladatának ellátása érdekében kerül sor.

Szerződés megnevezése:

Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Mezősas, belterület 406/2 hrsz.

Az átadott vagyonelem:

Mezősas, belterület 406/2 hrsz

A vagyonelemet megszerző jogosult neve:

Mezősas Községi Önkormányzata

A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

A Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás céljából kívánja tulajdonba venni. Céljuk Mezősas település belterületi csapadékvíz elvezetésének biztosítása.

 

Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Létavértes, belterület 1022 és 1024/2 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Létavértes, belterület 1022 hrsz. és Létavértes, belterület 1024/2 hrsz
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Létavértes Városi Önkormányzata
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:

Az Ingatlant Létavértes Községi Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti településfejlesztési, településrendezési önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében kívánja tulajdonba venni.

Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
Az átadott vagyonelem:Dombóvár, belterület 232/A/7 hrsz. szám alatt felvett, természetben a 7200 Dombóvár, Erzsébet utca 2. ép: A. ajtó: 7. szám alatti „lakás” megnevezésű, 40,71 m2 területű ingatlan.
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Dombóvár Város Önkormányzata
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodási feladatainak ellátására kívánja felhasználni az ingatlant, felújítani majd önkormányzati bérlakásként hasznosítani.  
Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Mezőcsokonya, belterület 157/2 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Mezőcsokonya, belterület 157/2 hrsz
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Mezőcsokonya Község Önkormányzata
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasznlási cél:Az Ingatlant Mezőcsokonya Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és önkormányzati bérlakásként kívánja hasznosítani
Szerződés megnevezése:Birtokba adást tanúsító átadás-átvételi jegyzőkönyv a 250 kg kivágott akácfáról.
Az átadott vagyonelem:Váncsod, külterület 0149/18 hrsz.-ú ingatlanról származó 250 kg kivágott akácfa.
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Váncsod Községi Önkormányzat
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott – szociális ellátások és szolgáltatások – feladataira kívánja felhasználni a vagyonelemet.
Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan és az abban található ingóságok ingyenes – közhasznú szervezet részére történő – tulajdonba adásáról – Sopron, belterület 3636/A/5 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Sopron, belterület 3636/A/5 hrsz.-ú ingatlan és a benne található 8 db szék és 2 db asztal
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:Az Ingatlant a mozgáskorlátozottak számára felajánlott segédeszközök (kerekes székek, szoba WC-k, emelők, mankók, tám botok stb.) tárolására, házi ápolási – és szociális ismeretekről szóló előadások, tréningek, nyelvi és informatikai képzések, oktatások megtartására kívánják használni.

 

Szerződés megnevezése:Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – Esztergom 16400 és 16401 hrsz.
Az átadott vagyonelem:Esztergom, belterület 16400 és 16401 hrsz-ú ingatlanok
A vagyonelemet megszerző jogosult neve:Esztergom Város Önkormányzata
A jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél:Esztergom Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1) és 2) pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési, valamint településüzemeltetési – helyi közutak ás tartozékainak kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása – feladatainak ellátása érdekében kívánta tulajdonba venni az ingatlanokat és területükön szabadidő parkot és parkolót kívánnak kialakítani.