• Központi e-mail címünk: info@mvhzrt.hu
  • Központi levelezési címünk: 1539 Budapest, Postafiók 655
  • Székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 35. 
  • Adószám: 27429589-2-43

Cégkapu

Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

27429589

Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Bajusz Viktor

E-mail: bajusz.viktor@mvhzrt.hu

 

Közérdekű adatigénylés

  • Írásban postai úton: a Maradványvagyon-hasznosító Zrt., 1539 Budapest, Pf. 655 postacímére küldve
  • Elektronikusan: info@mvhzrt.hu e-mail címre nyújható be

Ingatlanokkal kapcsolatos hibabejelentés

Bérleménnyel kapcsolatos hibabejelentés:

Használaton kívüli ingatlanokkal kapcsolatos hibabejelentés:

  • E-mail cím:  ingatlanfenntartas@mvhzrt.hu

MRKL - Nemzeti Eszközkezelő Program

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft. tulajdonába került ingatlanokkal kapcsolatos információk és hibabejelentés:

  • Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 795 5100
  • Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@mrkl.hu
  • Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 152
  • Honlap: www.mrkl.hu

Ingó és ingatlan vagyonelemek értékesítésével kapcsolatos ügyek

E-mail cím: ertekesites@mvhzrt.hu

Társasági részesedésekkel kapcsolatos ügyek

E-mail cím: tarsasagiportfolio@mvhzrt.hu

Nemzeti Eszközkezelő Programhoz kapcsolódó megszűnt, vagy fennálló bérleti szerződésből eredő követelések

E-mail: netprogram@mvhzrt.hu

Tegye fel kérdését!

Köztartozások fejében átvett követelések

E-mail: adossagkezeles@mvhzrt.hu

Hagyatéki vagyonelemekkel kapcsolatos ügyek

E-mail cím: info@mvhzrt.hu

Sajtó megkeresések, média megjelenések, valamint a
honlapunkkal kapcsolatos észrevételek

E-mail: sajto@mvhzrt.hu