Maradványvagyon-hasznosító Zrt.

Tevékenységünk

A Maradványvagyon-hasznosító Zrt. – a továbbiakban: Társaság vagy MVH – a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft.-ből 2021. október 2-án átalakulás útján létrejött, 100%-ban állami tulajdonban álló, egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság. A Magyar Államot, mint Alapítót megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.
Az MVH fő tevékenysége 2022. január 1-jétől a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kivezetésre szánt állami vagyon vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorlás és a vagyongazdálkodás.

Másrészről az MVH Zrt. a 2018. évi CIII. törvény 22./A. § (2) bekezdése szerint kijelölt lebonyolító szervezetként ellátja a Nemzeti Eszközkezelő Program keretében az állam nevében megvásárolt lakóingatlanok és tartalék ingatlanok tekintetében a 2018. évi CIII. törvény 2. §-ában megjelölt lebonyolítói feladatokat.
Az Alapító stratégiai elvárása a kivezetésre szánt állami vagyon állami tulajdonból történő kikerülésének mielőbbi biztosítása hatékony, célszerű, költségtakarékos, társadalmilag hasznos megoldásokkal, illetve a kikerülésig terjedő időszakban az állami vagyon ezen részének – költségek csökkentését célzó – átmeneti hasznosítása.

NET Divíziós Igazgatóság

Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.:655

Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Városmajor utca 35.

A személyes ügyfélfogadás szünetel!

Telefonszám: 06 1 795 5100

E-mail: netprogram@mvhzrt.hu

Üzleti Divíziós Igazgatóság

Postacím, levelezési cím:  1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

Központi telefonszám: 06 1 793 2605

E-mail: info@mvhzrt.hu

Hírek

Közlemények

2021. október 1-től a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. feladatait a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. látja el

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a TLA Vagyonkezelő és –hasznosító Kft. 2021. szeptember 30-án jogutódlással megszűnt. A TLA Vagyonkezelő és –hasznosító Kft. feladatait 2021. október 1-től a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. látja el, a TLA Vagyonkezelő és –hasznosító Kft. jogai…

>>>